kiliselistesi
amacimiz-tek

Protestan Kiliseler Derneği, Türkiye’deki yerel Protestan Kiliseler arasındaki işbirliğini 1980’lerin sonlarında dönemin kilise önderlerinin bir araya gelmesi ile başlattı. Bir ‘Temsilciler Kurulu’ (TeK) olarak başlayan bu birlik 1990’lı yılların sonunda cemaatin büyümesi ve artan Hristiyanlık karşıtı yayın ve propagandalara karşı yapısal ivme kazandı. Zaman içinde Türkiye’de bulunan yerel Protestan Kiliselerin büyük kısmı bu birlik içinde yer aldı.

Eski dernek yasalarındaki sınırlamalar nedeniyle uzun yıllar TeK’in resmi makamlar önünde temsil sorunu olmuştur. Son yıllarda Dernekler Kanunu’nun değişmesi ile dernek kurulmasına karar verilmiştir. Protestan Kiliseler Derneği, İzmir merkezli olarak 23.01.2009 tarihinde 35-049-108 kütük numarası ile kurulmuştur.

hakihlalleri2013
humanrights2013
duyurular-tek

Gaziantep Yeni Yaşam Kilisesinin Yaşadığı Sorunlar

Gaziantep Yeni Yaşam Kilisesi’nin yaşadığı sorunla karşılaştığımızda, Türkiye’de inanç özgürlüğü hakkının yasal güvencelerinin ne kadar kırılgan olduğuna bir kez daha tanık olduk. Bir taraftan, inanç gruplarının tüzel kişilik edinmesi ve yabancı din görevlilerinin bu statüyle vize ve çalışma izni alması için gerekli mevzuatı oluşturmayan yetkililer, diğer taraftan Gaziantep Yeni Yaşam Kilisesi’ni “gayrıresmi” olmakla ve burada […]

TBMM İnternet Ağında Kiliselerin Sansürlenmesi

Değerli bir milletvekilimizin bireysel dikkati ve çabası ile ortaya çıkan, Hristiyan vatandaşlar olarak parçası olduğumuz milletimizin meclisinde kiliselerimizin internet sitelerinin “pornografi” gibi iğrenç ve bizleri aşağılayan, derinden yaralayan bir niteleme ile sansürlenmesini kınıyoruz. Bu tutumu ayrımcılık, nefret söylemi, inancımıza hakaret ve iftira olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Tanrımız ve inandığımız, Kitabı Mukaddes bize ahlaklı yaşamayı öğütler ve […]

Soma’daki Büyük Felaket İçin Taziye Mesajı

Soma kömür madeninde dün yaşanan korkunç trajedi hepimizi derinden yaralamış ve sarsmıştır. En başta kaybedilen işçilerimizin aileleri olmak üzere bütün halkımız yasa boğulmuştur. Kayıpların sayısının 300’e yaklaştığı bu saatlerde kederimiz büyüktür. Hala madende bulunan ve yaşam mücadelesi verenler için de umutla dua etmekteyiz. Protestan Kiliseler Birliği olarak, kiliselerimiz bütün üyelerimizle birlikte acı çekenlerin yanındadır. İşçilerimizin […]